Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obeckasamaobeclmsskmsradiorvs10320120725111014

Facebook Theresaสถิติผู้เข้าชม

334567
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
57
228
285
327564
16743
26566
334567

Your IP: 3.214.216.26
Server Time: 2023-01-30 07:57:17

pankit

57160083 1214984902001987 4762295738220675072 n62620989 1255384541295356 6085532203855380480 n

๑. จัดการศึกษาอบรมผู้เรียน  ให้เป็นผู้มีคุณธรรม  ความรู้และความสุข  บนพื้นฐานของความรักและเมตตาธรรมสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์

๒. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการศึกษาคาทอลิกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพทุกด้าน

๓. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของการศึกษาคาทอลิก

๔. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่องค์กรและชุมชน

๕. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  จัดให้เป็นแหล่งความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  ชุมชนและสังคม  ในการพัฒนา     คุณภาพผู้เรียนและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย

๗.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยใช้โรงเรียน       เป็นฐาน

Share

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

001

มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

003

บาดหลวงสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

 

 

บาดหลวงสมดุล  วาปีทะ

ผู้จัดการ

 

004

ซิสเตอร์สมัยพร  สุระเสน

ผู้อำนวยการ

 

005

ซิสเตอร์สุมิตรา  ฝองสูงเนิน

อธิการ

โรงเรียนในเครือ

ห้องแสดงภาพ

tu0000