Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obeckasamaobeclmsskmsradiorvs10320120725111014

Facebook Theresaบรรยากาศโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชม

091885
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
60
102
162
91068
1418
0
91885

Your IP: 35.175.201.14
Server Time: 2020-01-20 09:04:21

pankit

vision1

๑. จัดการศึกษาอบรมผู้เรียน  ให้เป็นผู้มีคุณธรรม  ความรู้และความสุข  บนพื้นฐานของความรักและเมตตาธรรมสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์

 ๒. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการศึกษาคาทอลิกเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพทุกด้าน

๓. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของการศึกษาคาทอลิก

๔. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่องค์กรและชุมชน

๕. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  จัดให้เป็นแหล่งความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  ชุมชนและสังคม  ในการพัฒนา     คุณภาพผู้เรียนและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย

๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยใช้โรงเรียน       เป็นฐาน

Share

ระบบสมาชิก

โรงเรียนในเครือ

ห้องแสดงภาพ

pic